HYMNE   UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH  SEMARANG

Ciptaan & Arr : Tjotjok

 

Dengan menyebut asma illahi
Allah Ya Robbul Izzati
Kami mahasiswa UNIMUS nan Jaya
siapkan cendekia Muslim

Quran dan Hadist dasar pengabdiannya
pandu perwira Islami
Dengan Pancasila songsong masa depan
menjunjung nusa dan bangsa

Allahu Akbar… Allahu Akbar…

Panjatkan doa kukuhkan semangat
beramar makruf nahi mungkar
Satukan langkah berdiri tegakkan
keadilan dan kebenaran
Amin… Ya Robbal… Alamiin…

 

M A R S    UNIVERSITAS  MUHAMMADIYAH  SEMARANG
Ciptaan & Arr : Tjotjok

Derapkan langkah maju mahasiswa UNIMUS
bersatu padu menjalin ukhuwah
Slalu siap sedia beramal dan berilmu
dengan ikhlas gembira

Putra harapan Bangsa pembela citra Islam
siap bekerja dan berdoa
Berakhlak mulia bertaqwa beribadah
teguh patuh setia agama

Lihatlah sang fajar di ufuk timur
singsingkan baju satukan tekadmu

Semangat berjihat fisabilillah
menuju jalan kebenaran

Kibarkanlah panjimu kobarkan semangatmu
mengabdi dan berdarma bakti
Dengan mohon ridho pada Tuhan Yang Esa
UNIMUS tetaplah berjaya

 

Loading